Technik usług kosmetycznych

Kierunek Technik Usług Kosmetycznych

Informacje o kierunku
Zawód: Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacje:
K1 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.)

K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol: 514207

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika usług kosmetycznych.

Rekrutacja
Na kierunek technik usług kosmetycznych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

świadectwo ukończenia szkoły średniej,
4 zdjęcia,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik usług kosmetycznych; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik usług kosmetycznych należy: wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki zdobniczej i zachowawczej, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Ponadto absolwent kierunku technik usług kosmetycznych potrafi dokonywać diagnozy stanu skóry, wykonywać manicure oraz pedicure.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych, mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Ponadto absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, jak również, jako wizażyści w studio.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych ma na celu przygotowanie do:

posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii
wykonywania zabiegów kosmetycznych na całym ciele
umiejętnego organizowania i zarządzania gabinetem kosmetycznym
sporządzania oraz stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
samodzielnego ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego na podstawie rozpoznania
właściwej obsługi aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
kierowania zespołem pracowniczym.